Lavt Stoffskifte Barn


Alle nyfødte i Norge blir undersøkt for lavt stoffskifte. Ett av 4000 spedbarn i områder der dietten består av nok jod, har medfødt lavt stoffskifte. Tilstanden er mest vanlig hos jentebarn. Dersom lavt stoffskifte forblir uoppdaget hos en baby, kan barnet utvikle kretinisme. Kretinisme er et syndrom som innebærer kortvoksthet, døvhet, mental retardasjon, og ansiktsdeformiteter.

Dårlig vekst kan være et symptom på at barnet har lavt stoffskifte. Sykdommen kan ha lite symptomer og utvikle seg over lang tid. Ungdommer er en utsatt gruppe for jodmangel. Jodmangel kan gi struma og lavt stoffskifte. Melkeprodukter er en viktig kilde til jod.

Cøliaki, leddgikt og diabetes er sykdommer som man ofte ser i kombinasjon med lavt stoffskifte hos barn. Se symptomer på lavt stoffskifte for å se om ditt barn har noen av disse. Barn som har lavt stoffskifte skal henvises til barnelege.