Legeundersøkelse Lavt Stoffskifte


Dersom pasienten har symptomer på lavt stoffskifte, vil legen prøve å diagnostisere sykdommen. Hun vil måle puls og blodtrykk. Blodprøvetaking er helt nødvendig for å påvise sykdommen. TSH og thyroxin er blodprøver som er nødvendige å måle. I tillegg kan legen ta blodprøver for å finne ut hva som ligger bak sykdommen.

Fastleger kan starte opp behandling etter at diagnosen er stilt. De bruker da blodprøver for å måle effekten av behandlingen. I tillegg er det viktig for legen å få frem om pasienten selv merker bedring av behandlingen.

I enkelte tilfeller kan det bli aktuelt å henvise pasienten til spesialist i hormonsykdommer, også kalt en endokrinolog.

  • Pasienten må til spesialist dersom hun blir gravid. Les om graviditetstegn her.
  • Barn henvises til barnelege.
  • Dersom pasienten har hjertesykdom som angina eller tidligere hjerteinfarkt, skal hun til spesialist.
  • Fastlegene bør henvise pasienter der man ikke kommer til målet med behandlingen.

Hovedregelen er at nyoppdagede med høyt stoffskifte skal henvises til spesialist.